[Ur nummer: 11/2003] Stort hopp knyts till att functional foods ska ge nya jobb. Dessa smarta livsmedel ska hålla konsumenterna friska, smala och harmoniska.
Maria Türk Lingås, informatör på Sveriges lantbruksuniversitet, tror att functional foods kan bli mycket stort, säg en 25 procent av sortimentet i en livsmedelsbutik, men det är under förutsättning att konsumenterna förstår vikten av att välja hälsosamt. Det måste ses i kombination med fast food, som ökar starkt. Det ska vara enkelt och bekvämt. Som exempel ger hon en ny yoghurtförpackning, där müslin finns i locket.  Det är sådana saker konsumenterna vill ha.

Hälsoassistenter i butikerna
– Vi frågar inte varför vi har så bråttom, utan vi väljer hellre en snabb lösning i butiken och jag tror att det kommer att bli viktigt att den också innehåller en hälsoaspekt.
Fast food och functional food är en två produktgrupper som ökar och som samspelar med varandra.
Men utvecklingen beror på hur bra företagen blir på att nå konsumenterna med informationen.
– Jag tror att man skulle kunna behöva en hälsoassistent i butiken, någon att fråga, så som det finns på apoteket. Det behövs en medvetenhet om kostens påverkan på hälsan, säger Maria Türk Lingås.
Sedan 2001 finns för functional foods ett nytt system för märkning för produktspecifika påståenden, det kräver vetenskaplig granskning av dokumentation. Det finns en speciell nämnd som granskar påståendena i marknadsföringen.

Kritik för falsk marknadsföring
Energidrycken Red Bull har till exempel fått kritik för att det bryter mot god sed.
Om ett företag påstår att en produkt har hälsofrämjande egenskaper måste detta styrkas och det sker genom en expertpanel utsedd av SNF:s forskningsnämnd. De vetenskapliga kraven är mycket höga och producenten ska bla presentera studier gjorda på människor som visar att påståendet är sant. Om produkten blir godkänd får den marknadsföras med ”hp-info-märket”.
Endast två produkter har än så länge blivit godkända. Det ena är matfettet Becel pro.activ som tillverkas av Unilever Bestfood. Det sänker blodets nivå av kolesterol. Det andra är Primaliv yoghurt med müsli tillverkat av Skånemejerier, det utjämnar blodsockernivån efter en måltid, och är något som diabetetieker har nytta av.
På www.hp-info.nu finns granskningsgruppen rapport att hämta för att själv ta ställning.