Företagsledningen på Swedish Meats har en helt annan bild av strategi-planen än de drabbade livsmedelsarbetarna. ”Vi satsar nu på ökad förädling och investerar närmare 800 miljoner kronor under kommande treårsperiod” heter det i deras värld.

[Ur nummer: 11/2003] * 250 av de 800 miljonerna skall avdelas till ”tillväxtorienterade aktiviteter” skriver ni i ert press-meddelande?
– Det handlar i huvudsak om att vi nu satsar mycket på att  bygga ut anläggningen i  Linköping till koncernens ”korvcentrum” och att vi ska utveckla och tredubbla produktionen av smörgåsmat, vilket i första hand kommer att ske i Kävlinge dit vi även förlägger produktionen av konsumentpackat kött, berättar Peter Rasztar, Swedish Meats koncernchef.
* De återstående 550 miljonerna då?
– Hittills har vi varje år investerat drygt 150 miljoner kronor i ”löpande underhåll” inom koncernen och det tänker vi fortsätta med under de kommande tre åren också.
* I ert pressmeddelande sägs det också att satsningarna inom tillväxtområdena kan leda till ”strategiska förvärv eller begränsade samarbeten”?
–  Det handlar inte om några konkreta inköp av företag i dagsläget. I varje fall inga som är offentliga. Men framöver blir det helt nödvändigt för oss att utöka vår kapacitet på förädlingssidan genom något nyförvärv.