Utkörarna på Carlsberg i Bromma slipper ackordet. Nytt avtal ger i stort sett bibehållen snittlön i gruppen och reglerad arbetstid.

[Ur nummer: 12/2003] Förhandlingar på Carlsberg i Bromma har pågått sedan den första september då utkörarna efter en omröstning sade upp Ackord 86.
– Alla insåg att det inte längre var möjligt att fortsätta att stressa, säger Christian Stener, vice klubbordförande på Carlsberg i Bromma.
Han vill ge medlemmarna en stor eloge för att de kunnat hålla samman.
Det nya lönesystemet består av en fast och rörlig del. Arbetstiden är reglerad. Den fasta delen ska utgöra 80 procent av lönen och den rörliga 20 procent.
– Vi har lagt ner mycket krut på att få den 100-procentiga lönen så bra att det inte ska behövs någon övertid, säger han.
Lönesystemet innehåller endast två kundklassningar som beräknas på pallnivå: det finns en för truckhantering och en för kollihantering.
– Att räkna pallar är enklare än att räkna liter, det gör det möjligt att veta vad man har levererat och hur mycket lön man ska ha, säger han.
På en arbetsdag beräknas en utkörare leverera 8 kollihanteringspallar och 11 truckhanteringspallar, sammanlagt 19 pallar, vilket ger full lön.
* Nytt blir att ersättning för tomgods helt försvinner. Det är slut på jagandet efter flaskor.
* Nytt är att kilometerersättningen försvinner. Därmed kan utkörarna efterleva EU:s förbud mot ackord i trafiken.
* Nytt är att det införs en halvtimmes obetald lunchrast. Arbetstiden blir alltså totalt 8,5 timmar.

Viktigt att ta en paus
– Vi tycker att det är viktigt att man verkligen stannar upp, tar en paus och käkar. Det är viktigt ur arbetsmiljösynpunkt, säger Christian Stener.
Beräkningen av arbetstiden görs på månadsbasis. På fyra veckor är det 160 timmars arbetstid. Jobbar en chaufför mer än det, säg 180 timmar, får han 20 timmars övertid. Jobbar chauffören mindre än 160 timmar, kanske 155 timmar, får han ändå ersättning för full tid, vilket sätter en press på arbetsledningen att planera så effektivt som möjligt.
Nytt är också att chauffören kan välja att ta ut övertiden i kompledighet, upp till 50 timmar per år. Han kan också ta ut den i lön.

Möjlighet till frihet
Vissa dagar är lugnare än andra. Jobbet utförs inte på exakt åtta timmar varje dag.
Att arbeta undan och bli klar lite tidigare ger en möjlighet till frihet, som ska finnas kvar.
När en chaufför är klar för dagen ska han kunna gå hem.
Avtalet – som de kallar Rag-nar, för det blev klart den första november – gäller lokalt för Bromma. Men det är möjligt att fler arbetsplatser blir intresserade, säger Christian Stener. Han efterlyser också en diskussion om vad som ska stå i det kommande riksavtalet. Som det är nu handlar det om Ackord 86 och det är gammalt.
Förbundet har samlat representanter från koncernfacken inom bryggeri för överläggningar den 16 december. Då blir det möjligt att komma fram till en gemensam uppfattning.