Bryggeriarbetarna har åter igen i en demon-stration i Stockholm, manifesterat sitt miss-nöje med den, som de anser, allt för höga ölskatten. Skatten som är på väg att utplåna svensk bryggeriindustri.

[Ur nummer: 12/2003] Nu har det gått tio år sedan bryggeriarbetarna för första gången i en debattartikel, inför Sveriges EU-inträde, försökte uppmärksammade våra politiska företrädare på ”det framtida problemet med den allt för höga nivån på den svenska ölskatten”.
Sen dess har bryggeriarbetarna genomfört att antal mäktiga demonstrationer, i Stock-holms innerstad, och budskapet har hela tiden varit detsamma ”Sänk ölskatten och rädda vår jobb!”
Men de enträgna demonstrationerna har ännu inte resulterat i något, för bryggeriarbetarna, positivt resultat. Den svenska ”ölskatten” är fortfarande allt för hög i förhållande till vår omvärld och bryggerijobben i Sverige blir bara färre och färre.
Och än värre lär situationen bli från och med årsskiftet då det är tillåtet för varje vuxen utlandsresenär att ta in 110 liter öl till Sverige, om ölen redan är beskattad i annat EU-land.
Den 12 november tågade därför återigen cirka 400 sammanbitna bryggeriarbetare på Stockholms gator för att demonstrera sitt missnöje över den svenska ölskattepolitiken, som enligt deras mening inte enbart berövar dem jobbet utan även får förödande konsekvenser för den svenska folkhälsan.

Bister verklighet
– Under åren har vi genom olika manifestationer försökt tydliggöra vad resultatet blir om vi i Sverige envisas med att behålla den nuvarande ölskatten. Det framtidsscenario som vi då målat upp i form av förlorade jobb, ökad hembränning, spritsmuggling och så vidare, som vissa påstått varit en allt för mörk bild, är en bister verklighet idag, konstaterar Mikael Roos, fackligt aktiv i Spendrups och en av ”demonstrationsgeneralerna”.