[Ur nummer: 01/2002] Vid årsskiftet gick det lilla Lantarbetarförbundet samman med LO:s största förbund Kommunal. Samtidigt lades tidningen Lantarbetaren ner.
Det sista numret utkom i mellandagarna och är ett minnesnummer över de 86 år som gått sedan tidningen grundades.
Under de senaste 15 åren har Robert Jansson fungerat som ensamredaktör för tidningen, med hjälp av en grupp frilansmedarbetare. Tidningens mest berömde medarbetare genom åren är dock utan tvivel Ivar-Lo Johansson som regelbundet medverkade med noveller och kultur-
bevakning på 1930-talet.
* Robert, hur kändes det att lämna i från sig det sista numret till tryckeriet?
– Skönt, det har varit för mycket ansvar. Men det är klart att det finns ett visst vemod också.
* Vad kommer du att göra nu?
– Nu blir jag reporter på Kommunal-
arbetaren med speciellt ansvar för lant.
* Hur kommer lantarbetarnas frågor att få plats i jättetidningen Kommunalarbetaren?
– Kommunal har flera lokala tidningar också. Men för att få plats i Kommunalarbetaren handlar det om bra journalistik, annars kommer det inte in.