Kvinnorna inom livsmedelsindustrin har de farligaste jobben från belastningssynpunkt. De löper fem gånger så stor risk att drabbas av arbetsskador som kvinnor inom andra branscher.

[Ur nummer: 03/2002] Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik och det är en alarmerande situation. Arbetsmiljöinspektionen drar som en följd igång ett stort projekt, som kallas Livsvärk, över hela landet, för att kartlägga problemen och komma med förslag till lösningar.
200 livsmedelsplatser ska besökas, ett 20-tal per distrikt, materialet ska sammanställas till midsommar.
Jan Carlsson, arbetsmiljöinspektör i Växjö, säger att det är ensidigt upprepat arbete och tunga lyft som är det stora problemet. Det är arbeten som ofta görs i kylda lokaler, det är paketering, sortering och postning. Dessa jobb utförs till övervägande del av kvinnor.

Problemen är kända
Och problemen är kända: de ger upphov till muskelvärk i armar, axlar och nacke.
– Vi ska titta på faktorer som längden på arbetscykeln, hur ser arbetsställningarna ut, hur tungt är arbetet och hur bundet är det.
Han ska också titta på sjukfrånvaron och det interna arbetsmiljöarbetet och tillsammans med arbetsgivaren och skyddsombud göra en analys och riskbedömning.
Lösningar på problemen finns, men det gäller att hitta fram till dem på varje arbetsplats: det handlar om att variera arbetet, automatisera det värsta arbetet, rotera och bryta upp revir, så att man verkligen roterar mellan olika uppgifter och inte likartade.
Att ha rätt bemanning är viktigt. Jan Carlsson ger ett exempel på en arbetsplats som han besökte, där det fanns en linje för påfyllning av flaskor. Att sköta den krävde sju personer, men nio var anställda för att göra jobbet, och anledningen var att man visste att en eller två ofta är borta. Det måste finnas utrymme för sjukfrånvaro och utbildning och annat jobb.

Tekniska lösningar går att ordna
Arne Zander, arbetsmiljöinspektör i Malmö, ger exempel på arbeten som inte är bra; det är att hänga korv på rökvagnar. Det är tunga lyft över axelhöjd, 20-25 kilo.
– Vi vet att det ger belastningsskador, säger han.
Han menar att det finns många tekniska lösningar och att de inte behöver kosta så mycket. Ofta finns det personer med tekniska kunskaper på företaget som man kan utnyttja.
Han berättar att han besökt ett litet charkföretag, där de själva hade konstruerat en automatisering av leverpastejtillverkningen. Så visst går det och det behöver inte bli så dyrt.