Fler väljer fritid framför pengar

Hur tänker du disponera tillgångarna på ditt arbetstidskonto? Betald ledighet, pensionspremie eller kontanta pengar?

[Ur nummer: 03/2002] På Spendrups i Stockholm tycks valet vara lätt. Sex av sju tillfrågade väljer betald ledighet.
För Agneta Sederlin, som arbetar i godsmottagningen, finns det egentligen bara ett alternativ: Betald ledighet!
– Har du barn på dagis eller i skolan? Barn som är sjuka ibland? Barn som behöver tröst? Barn som akut behöver kläder tvättade? Ja, då är bristen på ledig tid, även om du är lågavlönad, faktiskt större än bristen på pengar.
Micke Lundström, som arbetar i distributionen, antyder en aning till tvekan innan han väljer ledigheten.
– Ledigheten är mest intressant, inget snack om saken. Om man nu bara får ta ut den när man själv vill.

Alltid fel tidpunkt
Erfarenheten visar nämligen, menar Micke, att det här med att ta ut intjänad ledighet, när det råder ständig underbemanning på arbetsplatsen, är inte så förbaskat enkelt i verkligheten.
– Så fort man anhåller om ledighet har arbetsledningen en tendens att se ut som om de svalt en hel citron. För det tycks alltid, oavsett när det är, vara vid fel tidpunkt som man kommer och ber om att få ta ut sin ledighet.
Pengarna bara försvinner utan att man har en aning om vart dom tar vägen, konstaterar Kicki Gauffin-Nilsson, så för hennes del är valet självklart.
– Betald ledighet förståss. Det är alltid bra att ha några ledighetstimmar att ta av lite då och då, om man behöver gå till tandläkaren, doktorn eller frissan eller så.
Gabriella Kerstof har två barn som väntar där hemma så för hennes del är valet lika självklart som för Agneta Sederlin: Ledighet!

Snickrar på stugan
Göran Furuliden har inga barn att ta hänsyn till men han har en älskad sommarstuga som han ständigt snickrar och fejar på.
– Klart att jag vill ha ut min behållning på tidskontot i betald ledighet. Fritid kan man aldrig få för mycket av.
Kjell Ericsson, truckförare, går dock emot ledighetsströmmen Han väljer att få ut kapitalet på sitt arbetstidskonto i rena pengar.
– Stålar behöver man alltid. Ledighet kan jag ta ut ändå.
På Spendrups i Stockholm har fackklubben lokalt gjort upp med arbetsgivaren om vilka regler som ska gälla vid uttag från arbetstidskontot, berättar Benita Karlsson, vice ordförande i fackklubben.
– Den betalda ledigheten får disponeras på samma sätt som kompledighet, man får alltså ta ut enstaka timmar om man vill eller en halvdag, heldag och så vidare. Om man vill ha pengarna som pensionspremieinbetalning så kan man få det överfört till den pensionsfond man redan spar i. Och väljer man inget av alternativen så betalas pengarna automatiskt ut kontant.
För egen del kommer även Benita att ta ut sina tillgångar på arbetstidskontot i form av betald ledighet.