Enbart 2 av 36 EU-certi-fierade styck- och charkanläggningar fick helt godkänt när Stockholms stads miljöförvaltning nyligen kollade den hygieniska statusen ute på Slakthusområdet i Stockholm.

[Ur nummer: 02/2002] – Företagen, i första hand då givetvis företagens arbetsledning, lägger helt enkelt inte ner tillräckligt med krut på att hålla rent i sina anläggningar, konstaterar veterinär Lars Thoäng, projektledare i den av miljöför-valtningen genomförda rengöringskontrollen.
På många ställen sker rengöringen helt slentrianmässigt, som en sån där besvärlig ”måste-uppgift”, som ett störningsmoment i själva produktionen. Man tar helt enkelt inte hygienfrågorna på riktigt allvar, menar Lars Thoäng.
Men nu är företagen tvungna att skärpa till sig, för om Lars Thoäng och hans arbetskollegor får som de vill, och skattepengar för ändamålet skjuts till, så kommer miljöförvaltningen att genomföra en grundlig hygienkontroll varje år framöver.

Gryningsraid
Den nyligen genomförda inspektionen utfördes i svinottan, på morgontid mellan klockan fyra och sex, före produktionsstart. När allt borde vara nystädat, skinande blankt och kliniskt rent. Och det man kollade från renlighetssynpunkt var skärbrädor, knivar, skänkvagnar, sågar, transportband, sliprum, förråd och omklädningsrum.
En gnutta positivt var att hygienstandarden överlag var något så när okay då det gällde förrådsutrymmen, omklädningsrum och sliprum. Däremot var det illa ställt när det handlade om arbetsverktygen, knivar och sågar, bland dem var betydligt fler skitiga än helt rena.

Saknar egen kontroll
Det som Lars Thoäng, så här i efterhand, ser som mest alarmerande är att de flesta  företagen inte själva har någon riktigt dokumenterad egenkontroll när det gäller hygienen. Man tycks inte bry sig i tillräcklig omfattning helt enkelt. Enbart på 8 av de 36 anläggningarna kunde man till exempel visa svart på vitt att man genomförde egna hygienronder lite då och då.
– Men även på dom anläggningarna brast det ofta när det gällde kommunikationen mellan dem som hade kollat hygienen och dem som städade dagligen. De som städade fick inte reda på vad som inte var bra.
Många av företagen nonchalerar även hygienen i så måtto att man struntar i att utbilda sin personal i hygienfrågor.
Följer man de föreskrifter som finns på området så ska det ske en årlig utbildning i det hänseendet.
Men av de 36 företagen som kollades var det bara 11 som genomfört en sådan utbildning under förra året. Och på fem av företagen hade det aldrig någonsin förekommit någon hygienutbildning.
– Överlag måste företagen nu skärpa till sig och ta sitt ansvar för att rengöringen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är en grundförutsättning för att de framöver ska kunna producera och sälja varor av god hygienisk kvalitet till konsumenterna,  konstaterar Lars Thoäng.