När Ica pressar priset och byter leverantör av bacon från Lithells i Malmö till Tulip i Danmark leder det till att cirka 30 livsmedelsarbetare sägs upp.

[Ur nummer: 10/2005] – Det är en vedervärdig situation, säger Håkan Persson, Livs klubbordförande på Lithells i Malmö. Vi har precis avslutat turordningsförhandlingarna om uppsägningar efter en förlorad order till Lidl och så kommer det här.

Ligger risigt till
Ett nytt varv med uppsägningar tvingas fram.
Vid den förra förhandlingen drogs strecket vid 16,4 års anställning. 19 personer sades upp. De som då klarade sig med knapp nöd ligger nu risigt till.
Den skånska charkindustrin är hårt drabbad. 1998 jobbade 800-900 personer på företagen Samfood, Goman, Lars Jönsson och Skåne-Erik. Efter sammanslagningar och uppsägningar till följd av prispress från handeln och import, återstår cirka 240 personer vid ett företag – Lithells i Malmö.

Mår illa av reklamen
– Våra medlemmar mår illa när de ser Icas reklamfilmer om sänkta matpriser. Vad innebär en flytt av produktionen till danska Tulip? Förmodligen att baconen tillverkas med dansk råvara i en fabrik i Tyskland och sedan körs till Sverige. Vill konsumenterna verkligen ha det så?
Håkan Persson menar att det behövs en stark konsumentrörelse som vågar ifrågasätta handelns prispress. Fortsätter kostnadsjakten kommer utbudet i butikerna att bli mycket begränsat.