Överenskommelse klar på Swedish Meats i Kristianstad

Swedish Meats varslade i början av oktober 25 styckare i Kristianstad om uppsägning. Företaget påstod att de varslade maskat på jobbet.
En vecka senare, den 11 oktober, drogs varslet tillbaka sedan parterna enats i en central förhandling.

[Ur nummer: 10/2005] – Vi har kommit överens i grundfrågan som låg bakom konflikten som var oenighet om ackordsättningen för att skära bog, säger Bo Blomdahl, Livs klubbordförande på Swedish Meats i Kristianstad.
Av anläggningens 190 anställda är 25 personer utbildade för detta arbetsmoment. Dessa 25 var samtliga varslade. Beskedet lämnades en knapp vecka innan parterna skulle mötas för central förhandling i ärendet. Efter förhandlingen drogs varslen tillbaka med omedelbar verkan.
– Jag vill inte gå in i detaljer om hur prissättningen ska se ut men jag kan säga att vi är nöjda med resultatet, säger Bo Blomdahl.
Även Swedish Meats informationsdirektör Hampe Mobärg säger att han är nöjd:
– Det är en kompromiss som vi kan leva med. Båda parter har fått ge och ta. Och efteråt kunde vi ta varandra i hand, säger han.
Facket och företaget har tillsatt en gemensam arbetsgrupp som ska utvärdera avtalet om 2 månader och då ta ställning till om prisnivån är rimlig. Ingen av parterna vill gå in hur överenskommelsen ser ut i kronor och ören.
Livs riktade före överenskommelsen mycket stark kritik mot Swedish Meats agerande att lägga varsel under en pågående konflikt och inför en förestående förhandling.
– Trots att förhandlingar om ett nytt lönesystem pågår väljer nu företaget att på ett bryskt sätt avskeda arbetstagarna. Det är därför oerhört förvånande att Swedish Meats reagerar så okänsligt starkt, sade Gerald Lindberg, Livs 2:e ordförande.
– Detta är ingenting annat än ytterligare ett bevis på arbetsgivarnas allt mer hårdnande attityd och totala okänslighet mot arbetstagarna. Trots att styckning är en av de mest skadefrekventa arbetsuppgifterna inom livsmedelsbranschen så kräver arbetsgivaren än högre arbetstakt, dessutom till lägre lön, fortsatte Gerald Lindberg.
Swedish Meats hävdar att beslutet att varsla en vecka före förhandling är en naturlig följd:
– Vi uppfattade att styckarna arbetade på en orimligt låg prestationsnivå. En vecka före varslet fick de en skriftlig varning för detta, men vi märkte ingen förändring och då varslade vi, säger Hampe Mobärg.