[Ur nummer: 11/2005] Det finns nu 45 globala avtal mellan transnationella företag och de globala facken. Avtalen reglerar fackliga rättigheter i alla länder där företaget är verksamt. Utformningen kan vara olika men det är som bäst när avtalet också innefattar underleverantörer och är kopplat till FN:s arbetsmarknadsorgan, ILO, som är ett trepartssamarbete mellan länder, fackföreningar och arbetsgivare.
Inom mejeribranschen har det globala yrkesfacket, IUL, tecknat två avtal, ett med franska Danone och ett med nyzeeländska Fonterra. Dessutom har IUL tecknat avtal med bananproducenten Chiquita och hotellkedjan Accor.
Inom dagligvaruhandeln är det bara franska livsmedelskedjan Carrefour som sköter sig och har globalt avtal med handels- och servicefacket UNI. Också det danska städ- och serviceföretaget ISS har avtal med UNI.
Fyra svenska företag har globala avtal: det är Skanska, Ikea, SKF och SCA, men ännu har inget livsmedelsföretag avtal. Inte heller något danskt, det vill säga Arla Foods, har det.
Ett stort problem är att inget av de sju globala facken lyckats teckna avtal med något amerikanskt företag.