Nytt varumärke för restauranger och storhushåll

För att kunna erbjuda dagligvarukedjorna produkter i alla prisintervall, också det absolut lägsta, har bondeägda Swedish Meats introducerat ett nytt märke med importerad köttråvara.

[Ur nummer: 11/2005] Det nya varumärket som heter Euromeats vänder sig till restauranger och storhushåll. Råvaran ska inhandlas på den globala marknaden, där det är som billigast.
– För bara några år sedan hade det varit otänkbart, konstaterar Hampe Mobärg, informationsdirektör på Swedish Meats, men förändringen har gått mycket snabbt.
Grossisterna har kunder som vill ha stora volymer till lågt pris, förklarar Hampe Mobärg. Det kan vara offentliga förvaltare och storhushåll. För dessa är priset avgörande. Andra variabler är underordnade.

Godtagbar kvalité
Euromeats är kontrollerad och godtagbar kvalité till extremt lågt pris.
Efter att Swedish Meats gjorde sig av med sin egen distribution är företaget helt beroende av grossisterna för att nå ut till kunderna.
– Vi behöver det extrema lågpriset för att göra avtal med kedjorna. De vill ha hela paketet. Vi har ju inte längre någon egen distribution, utan allt vi säljer går via grossisterna. Detta marknadssegment existerar oavsett vad vi tycker om det.
* Känns detta svårt som bondeägt företag?
– Jag tror att de senaste årens utveckling gjort klart för våra ägare hur det ser ut på marknaden. Har vi inte möjlighet att erbjuda det billigaste blir vi förlorare.
Swedish Meats har ihop med Skånekött en skivningsanläggning i Polen. Där kan företaget producera till polska löner.

Skinka med svål
– På tomten byggs också en exportstyckningsanläggning. Där ska vi stycka överskottet på skinka. Det handlar om 6-delad skinka som används av charkindustrin som råvara. Denna går inte att göra i Sverige så billig att den går att sälja. Det vi gör nu är att sälja rå skinka med svål, men det ger inte mycket förtjänst.
Euromeats ska bestå av internationell råvara, den billigaste. Den kommer antingen att köpas in helt färdig från någon leverantör eller eventuellt bearbetas i någon av de egna anläggningarna.
* Kommer ni att uppträda som globala uppköpare?
– Nej, det har vi inte kompetens till. Vår partner Skånekött har sådana kontakter.
Globala uppköp håller också Annerstedts på med, ett annat Swedish Meats-ägt företag. Annerstedts är i princip en tradare som skivar och tärnar produkter, köper råvara där priset är bäst, har varumärket Flodins.
– Vi är i princip konkurrenter till Scan Foods, säger Anders Ronnander, vd på Annerstedts. Någon samordning av inköpen är inte aktuellt.