[Ur nummer: 11/2005] Efter att kvinnorna varit hemma och fött barn återgår de inte till heltidsarbeten, utan väljer att jobba deltid.
Det visar en rapport från LO som heter Föräldraledighet och arbetstid – hur mycket jobbar föräldrar som varit hemma med barn?
Enligt rapportens författare finns det ett problem med att kvinnorna jobbar mindre, när de fött barn.
Det bidrar nämligen till föreställningen att män är huvudsakliga familjeförsörjare och kvinnor har huvudansvar för hem och barn.
Vad arbetarkvinnorna och männen själva tycker framgår inte av LO:s pressmeddelande.