[Ur nummer: 11/2005] USA trycker på för att få EU-kommissionen att godkänna kemisk rengörning av kycklingkött. EU:s hygienförordning håller öppet för metoden, men en majoritet av EUs medlemsländer säger nej.
– För tillfället är det stopp, säger Håkan Stenson, veterinärråd på Livsmedelsverket, men USA kan driva frågan vidare med hjälp av världshandelsorganisationen, WTO, och bestämmelser om att röja undan handelshinder.
Håkan Stenson anser att den amerikanska metoden rent ut sagt är ganska äcklig.
Istället för att se till att uppfödning och slakt görs på ett så rent sätt som möjligt går amerikanarna istället in efteråt och håller bakteriehalten nere med hjälp av klorin
Om det är förknippat med en cancerrisk ska undersökas av EU:s myndighet.