När det blir trubbel på en arbetsplats i avdelning 9 Linköping och medlemmarna ringer efter hjälp är det inte säkert att det är ombudsmannen som kommer. Det kan också vara en av sex regionalt förtroendevalda.

[Ur nummer: 12/2005] – Vi måste sprida förhandlingskunnandet, säger Anders Falck, ombudsman i avdelning 9.
Avdelningen har blivit så stor och det finns ett behov av att korta avstånden. Arbetsbördan blir annars orimlig för de två ombudsmännen.
De nya förhandlarna har fackliga uppdrag på stora och geografiskt spridda arbetsplatser i avdelningen.
En dag i veckan ska de ligga i bakjour och kunna svara på samtal. De har fått utbildning och mandat för att själva kunna åka ut till en arbetsplats och förhandla. I början ska de göra det två och två. De ska i princip kunna alla frågor, från LAS till MBL, lönetvister och försäkrings- och rehabiliteringsfrågor.
– Det är egentligen ingen skillnad, konstaterar Igor Papec, en av de regionalt förtroendevalda som är klubbordförande på GB Glace i Flen.
Utbildningen, som kostar 350.000 kronor, betalas av avdelningen och inleddes i september och kommer att avslutas den 8 december. Sammanlagt är den på 28 dagar.