– Vi ska se över våra rutiner så att vi i framtiden också kan uppmärksamma arbetsmiljön innan vi godkänner en leverantör, säger Anders Ronander, vd på det svenska importföretaget Annerstedt.

[Ur nummer: 12/2005] – Vi ska se över våra rutiner så att vi i framtiden också kan uppmärksamma arbetsmiljön innan vi godkänner en leverantör, säger Anders Ronander, vd på det svenska importföretaget Annerstedt.
Han har själv inte besökt Penasul Alimentos fabrik i Roca Sales i Brasilien, utan kontakten har gått via en säljagentur i Monaco.
– Belastningsskador måste i första hand vara en fråga för leverantören och de nationella och lokala fackliga organisationerna. Men vi är medvetna om att våra krav som kund stärker de grundläggande fackliga rättigheterna som är en förutsättning för att påverka och förändra arbetssituationen.
Vad det gäller import av kyckling har fokus legat på livsmedelssäkerhet och uppfödning. En svensk veterinär har för Annerstedts räkning beökt Pensul Alimentos anläggningar i Brasilien och godkänt dem. Det finns ett ambitiöst program för kvalitetssäkring enligt internationell standard.
– I framtiden ska vi vid dessa besök också inkludera arbetsförhållandena, säger Anders Ronander. Vi vill kunna påverka våra leverantörer så att arbetsförhållandena blir acceptabla. Ingen som drabbas av en skada i arbetet och anmäler det ska behöva vara rädd för repressalier från arbetsgivaren.