Livs slår larm efter stor undersökning

Över 2 200 jobb har försvunnit på grund av konkurrensen från handelns egna märkesvaror under de senaste fem åren och ytterligare 1 600 till 1 700 jobb är hotade. Det visar en enkätundersökning som Livs genomfört under hösten.

[Ur nummer: 01/2006] – Det är en mycket allvarlig situation, säger Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande. Det är i många fall inte frågan om en rationell strukturomvandling, utan om ren utslagning av jobb.
Handeln tar in anbud från leverantörer, pressar dessa att sänka sina priser och låter ordern gå till den som kan lägga sig lägst.

Överskottskapacitet
Det kan vara en stor och efterbliven producent som står med överskottskapacitet. Inom EU finns många sådana som en följd av EU:s jordbrukspolitik och skapandet av den gemensamma marknaden med tio nya medlemsländer.
Överskottsproduktionen sugs upp av handelskedjorna som säljer den under eget varumärke, EMV.
Det används av kedjorna för att pressa alla leverantörer att sänka sina marginaler. Vinsterna flyttas från industrin till grossisterna.
– Faran med den här utvecklingen är att industrin inte får tillräckliga marginaler för att investera i maskiner och ta fram nya produkter. Det leder till en utarmning av hela branschen, säger Hans-Olof Nilsson.

Lägre matpriser
Konkurrensverket har i en rapport som kom i december, visat att matpriserna har sjunkit i Sverige, men inte i den utsträckning som hade varit möjligt med en bättre fungerande konkurrens i handelsledet.
– Det är fortfarande en ren oligopolsituation, säger Hans-Olof Nilsson. De tre blocken – Ica, Coop och Axfood – behärskar marknaden. De stora Ica-handlarna är ju inte precis fattiga.
Han tar prissättningen på köttet som exempel. Butikerna lägger på större marginaler på det svenska än på det importerade för att de vet att konsumenterna är beredda att betala mer för det med lokalt ursprung. Det är ett exempel på att konsumenternas val inte får genomslag.
– Det är möjligt att vi med bättre fungerande konkurrens i handelsledet kan ha en större inhemsk kött- och charksektor.
På ungefär samma sätt har de stora butikskedjorna valt att fokusera på priset. Det är ett enkelt budskap som kommuniceras. Lägsta pris är eget EMV, fast under annat namn än kedjans – Eldorado, Euroshopper, X-tra. Därefter kommer kedjemärket – Ica, Willys, Coop – som påstås vara billigare, men av samma kvalité som leverantörernas varumärken. De sistnämnda ska vara lite dyrare.
Enkelt och behändigt för butikskedjorna. Deras centrala inköpare får ett hanterbart antal leverantörer att förhandla med.
Hans-Olof Nilsson är kritisk till centraliseringen och det ensidiga budskapet. Det räcker inte att skriva på en förpackning att den tillverkats i ett visst land för en viss kedja, så som det står på EMV-varorna.

Överskottsmärkning
– Vi behöver ursprungsmärka alla varor. Det ska framgå varifrån grönsakerna, flingorna och köttet kommer. Vilka som har tillverkat dem. Hur långt de har fraktats. Vad de har haft för inverkan på miljön. Konsumenterna ska ha möjlighet att välja och det har de inte om livsmedlen förpackas och säljs som könlösa EMV-produkter. Frågar man personalen i butiken finns det heller ingen som vet något om EMV-varorna.
I konkurrensverkets rapport uppmärksammas att mindre livsmedelsproducenter har problem att få en plats på butikkedjornas hyllor. Ju mer handeln satsar på egna märkesvaror desto trängre blir det.
Hans-Olof Nilsson menar att det skulle kunna behövas en skärpning av konkurrenslagen som gör att butikskedjorna tvingas ta in leverantörer.
– Det är också möjligt att det behövs något slags transportstöd som utgår till mindre leverantörer så att de har råd att distribuera sina varor. Sverige är ett land med stora avstånd. Konsumenternas valmöjligheter och makt behöver stärkas.