[Ur nummer: 01/2006] Efter en skandal i Tyskland och Danmark där flera hundra ton kasserat kött märkts om och sålts som människoföda, kräver det danska livsmedelsarbetareförbundet, NNF, hårdare kontroll av livsmedlen inom EU.
NFF har fått livsmedelsarbetarnas regionala yrkesfack, EFFAT, med sig på ett gemensamt krav på hårdare normer.