[Ur nummer: 01/2006] Livs Botniaavdelning håller på att förebereda en kampanj mot den anonymisering av livsmedlen som handelns egna märkesvaror, EMV, innebär.
Lokalombudsmannen Östen Johansson menar att det är en ödesfråga.
– Det är möjligt att livsmedelsindustrin är vår nästa tekoindustri, säger han. Om inte värdet av det lokalt producerade lyfts fram kommer allt fler av våra livsmedel att produceras utomlands.
Han menar att det behövs en kampanj som lyfter fram kvalitén i den lokalt producerade maten och han menar att det i första hand är just kvalité som ska stå i fokus. Lokal produktion ger mat som är fräschare, som smakar mer, som inte har manipulerats för att klara långa transporter och lång hållbarhet.
Livsmedelsföretagen i norra Sverige har redan gått samman i en förening, Matproducenter i norr, som lyfter fram värdet av den lokala maten.
Ihop med företagen och med något slags samhälligt stöd, kanske i form av EU-bidrag, vill Östen Johansson driva en upplysningskampanj om maten.
Målsättningen är att avdelningens nej-till-EMV-kampanj ska dra igång 2007.