[Ur nummer: 01/2006] Omstruktureringen av Livs fortsätter.
Från och med den 1 januari 2006 slås avdelning 5 Malmö och avdelning 3 Eslöv samman till avdelning Syd, med säte i Malmö.
Från samma datum gör också avdelning 6 Karlstad och avdelning 15 Örebro gemensam sak och bildar avdelning Bergslagen, med huvudkontor i Örebro och filial i Karlstad. Efter sammanslagningarna har Livs 12 avdelningar.
– Avdelningarna har redan jobbat mycket ihop och det känns därför naturligt att de går samman, säger Eva Karlsson, Livs tredje ordförande.
Livs har infört IP-telefoni med central växel och medlemsadministration. Det innebär att alla samtal kommer till en central växel som kopplar vidare.