[Ur nummer: 01/2006] En tvist mellan Livs och Atria Lithells i Årsta om kränkning av ett skyddsombudsstopp har lösts genom en uppgörelse. Arbetsgivaren förbinder sig att ordna utbildning i arbetsmiljö för samtliga anställda och chefer på företaget.
Thomas Henriksson, Livs arbetsmiljöombudsman, är nöjd med lösningen som är unik i sitt slag. Det är en ny väg att gå, att öka kunskaperna istället för att utkräva ett straff. Det ska tilläggas att det i uppgörelsen ingick att skyddsombudet också får en summa pengar i gottgörelse.