utmanande

Plats: Arbetets Museum
Stad: Norrköping
Tid: 14 jan – 15 feb

[Ur nummer: 01/2006] För att utmana och skapa diskussioner kring könsrollerna har Arbetets Museum valt att fokusera på några färdiga bilder som vi blivit matade med sedan vi var små pojkar och flickor på dagis.
Först ut är en fotoutställning om Brudar. Bidragen kommer från ett nätverk av kvinnliga fotografer som verkar i en mansdominerad bransch.