”Li gör politiska ställningstaganden i stället för att lösa konkreta problem”

Livs har avbrutit samtalen med arbetsgivarföreningen, Li, om arbetstider och löner.

[Ur nummer: 02/2006] – Vi anser att arbetsgivarna gör politiska ställningstaganden och inte längre är intresserade av att lösa konkreta problem på arbetsplatserna, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande och avtalsansvarige,
Det kommit så pass många missnöjesyttringar från Livs medlemmar att Gerald Lindberg inte tycker att det är meningsfullt att delta i de arbetsgrupper som finns på central nivå.
Det är en serie händelser under det senaste året som lett fram till beslutet. Ett exempel på arbetsgivarnas nya inställning är Swedish Meats agerande i Kristianstad. Men det finns många fler och de gäller inte bara löner utan också arbetstider.

Stort missnöje
På avtalskonferenserna som hölls i december visade det sig att det fanns ett stort missnöje med hur arbetsgivarna lägger ut arbetstider utan att bry sig om att föra en dialog med det lokala facket.
– Att det blir försämringar för de anställda och ett ohållbart arbetsklimat bryr sig arbetsgivarna inte om. Ibland har de genomfört schemaförändringar trots att de inte lett till några kostnadsbesparingar. Det är därför vi menar att det måste finnas politiskt ställningstagande bakom detta.
Inför kommande avtalsrörelse 2007 är det inte ett gott tecken. Om missnöjet bland Livs medlemmar fortsätter att växa i styrka talar mycket för att det kommer att bli en svår process.