[Ur nummer: 03/2006] 36 medlemmar vid Leafs godisfabrik i Gävle har varslats om uppsägning. Företaget vill att arbetarna ska ta anställning i ett bemanningsföretag och hyras in vid behov.
– Företaget försöker på det här sättet att kringgå anställningsskyddet, säger Elisabeth Ehn, Livs klubbordförande. Det kan vi inte acceptera.
En löntagarkonsult har tittat på företagets förslag och kommit med kritik av det. En ny förhandling förstärkt med lokalombudsmannen i Gävleavdelningen, Stefan Andersson, kommer att hållas den 6 mars. Då avgörs också om frågan kommer att drivas till central förhandling.
187 kollektivanställda arbetar på Leaf som till hälften är ägt av holländska livsmedelsföretaget CVC och Nordic Capital.
– Om företaget fullföljer uppsägningarna ska turordningslistor upprättas enligt Las, säger Elisabeth Ehn.