Fängelsestraff för rätten till fri fackförening

Fem fackföreningsledare är samvetsfångar i Indonesien. De har dömts till långa fängelsestraff för att de ställt krav på erkännande av deras fackförening och rätten till förhandling.

[Ur nummer: 03/2006] I oktober 2004 bildade de en fri fackförening vid det stora palmoljeraffinaderiet Musim Mas. De krävde förhandling om tillämpningen av arbetsrättens miniminormer för plantagearbetare och rättvis behandling av de kontraktsanställda.

Rev fabriksgrindar
I februari 2005 sparkades fackföreningsledarna, bland andra ordföranden Robin Kimbi. När arbetarna krävde jobben tillbaka för deras representanter och under en spontan strejk rev fabriksgrindarna togs det som förevändning för att tillkalla polis och arrestera de fackliga ledarna. Företaget har kriminaliserat arbetarnas kamp.
Musim Mas, med huvudkontor i Mean, är världens största palmoljeraffinaderi och en drivande medlem i Världsnaturfonden WWF:s rundabordkonferens om hållbar utveckling (RSPO). Att rapportera om sociala konflikter hör till skyldigheterna, men det har Musim Mas struntat i. Allt för att dölja de egna övergreppen. Över 700 plantagearbetare har sparkats och deras familjer vräkts från sina bostäder.
Det globala yrkesfacket, IUL, uppmanar livsmedelsföretag som är medlemmar i RSPO att ta kontakt med Musim Mas och tala om behovet av förhandlingar för att lösa konflikten.
Flera svenska företag är medlemmar i RSPO. Det gäller Cloetta Fazer, Santa Maria, Carlshamn och Unilever Sverige. Moderbolaget till svenska Unilever är ordförande i RSPO.

Fotnot: Mer information om den internationella stödkampanjen för de fängslade fackliga ledarna i Indonesien finns på IULs hemsida www.iuf.org