[Ur nummer: 03/2006] I Mål & Medels sammanställning över utbildningar med anknytning till livsmedelsbranschen, som vi publicerade i nummer 1/2006, saknades den KY-utbildning i
läkemedels- och livsmedelsteknik som bedrivs vid Folkuniversitetet i Lund.
Linjen, som är tvåårig och ger 80 så kallade KY-poäng, startades 1999. 20 elever antas till linjen varje år. KY står för kvalificerad yrkesutbildning och är en eftergymnasial utbildningsform som ska ha en tydligare kontakt med arbetslivet än traditionella högskolor och universitet.
– Tekniskt sett påminner produktionen av livsmedel och läkemedel om varandra så vi bestämde oss för att skapa en gemensam utbildningslinje, berättar utbildningsledaren Lena Rehle.