Det första Jyrki Norkko gjorde när han blev vd för Trensums var att avsluta så gott som alla EMV-kontrakten med handelskedjorna. De var rena förlustaffären. Marginalerna var för små.

[Ur nummer: 04/2006] Det var i december 2002. Han kom från Carlshamns mejeri som hade Trensums som underleverantör. Han hade egentligen tänkt gå i pension, men fick erbjudandet att ta över ledningen för det krisdrabbade företaget.
Han ledde den offentliga rekonstruktionen av bryggeriet. En analys visade att EMV-produktionen var olönsam. Han behöll ett fåtal kontrakt som var ekonomiskt rimliga. Det gäller till exempel de krav-märkta produkterna.

Nästan bara lågprisvaror
Han är mycket kritisk till EMV.
– I Sverige är EMV så gott som uteslutande lågpris. Det är inte alls säkert att de kostnadsbesparingar som görs kommer konsumenterna till del.
Han berättar om en kollega i branschen som fick krav på sig att sänka sina priser med 15 procent, rakt upp och ner. Det var stentufft för leverantören, men inte för kedjan. Prissänkningen på varan nådde inte konsumenten. Priset i butiken sänktes bara med sex procent.
– Jag tror att handelns satsning på lågpris-EMV kommer att fortsätta till deras egen lönsamhet minskar. Prispressen drabbar ju också kedjorna. När handeln själv inte längre kan ta ut en hög marginal, då kommer en förändring. Det är en lönsamhetssjuka som drabbat hela branschen. Jag är mycket tveksam till konsumentnyttan.

Vattnig mat för kunderna
När handelskedjorna pressar priserna varv efter varv får det till slut följder som ingen vill ta ansvar för. Det går ut över kvaliteten. Leverantörerna söker billigare ingredienser. Och de söker ingredienser som kan binda vatten. Det blir vattniga korvar och vattniga kycklingfiléer och drycker gjorda på socker, aromer och vatten.