– Vi anser inte att det råder någon arbetsbrist på styckningen. Inhyrd personal har tagits in för att täcka upp behovet av de uppsagda. Det är fullt möjligt för styckarna att återgå i ordinarie arbetsuppgifter, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande.

[Ur nummer: 06/2006] Han är mycket bekymrad över Swedish Meats’ oförmåga att bidra till en lösning av tvisten.
– Vi har gjort ett flertal försök, men mötts av kalla handen av företagsledningen. Man vägrar diskutera. Det har gått prestige i det här, säger han.
Gerald Lindberg hoppas att Arbetsdomstolens intermistiska besked om att de uppsagda har sina anställningar kvar fram tills tvisten är avgjord ska leda till nya öppningar.
Livs tolkningsföreträde enligt medbestämmandelagens paragraf 34 mot arbete i skallskärningen och charken för de uppsagda styckarna är en kraftig markering. Gerald Lindberg tycker att det är viktigt att sätta en gräns för hur den inhyrda arbetskraften får användas.
På styckningen i Kristianstad har bemanningsföretaget fungerat som påtryckningsmedel i en lokal lönetvist.
Livs har lagt ett veto mot entreprenaden men det har inte Swedish Meats respekterat.