[Ur nummer: 06/2006] Livs kommer att delta med egen monter, egna folkbildare och eget studiematerial om feminism, gränsöverskridande kamp och matmakt på ABF:s och LO:s folkbildningsfest Ordet är fritt i Eskilstuna den 15-17 juni. Temat för de tre dagarna är ”det livslånga lärandet”. Förutom mässaktiviteter kommer det att bjudas på seminarier och samtal.