[Ur nummer: 07/2006] * Under våren har lokala avtalskonferenser hållits i avdelningarna.
* Under juni 2006 blir det nya regionala konferenser.
* Under hösten 2006 spikas LO:s och Facken inom industrins plattformar.
* På Livs repskap, den 23 november 2006, spikas förbundets krav.
* Senast den 31 december 2006 ska kraven vara överlämnade till Livs motpart.
* Den 31 mars 2007 löper Livs avtal ut.