Konsekvens-analys stoppade senare start på arbetsnatten

– Vi tog fram argument mot dåliga arbetstider med hjälp av en konsekvensanalys. Företaget ville att några skulle börja mitt i natten för att få ut brödet med bättre datum i butikerna, säger Catarina Lindkvist, klubbordförande på Lantmännen Axa.

[Ur nummer: 07/2006] Hon är på sitt livs första avtalskonferens i Stockholm, och är mycket entusiastisk, när hon berättar om sin erfarenhet av Livs arbetsmiljöavtal som hon tycker är superbra.
Catarina jobbar på gamla Skogholmsbageriet i Eskilstuna som i år bytt namn till Lantmännen Axa.
Med stöd av arbetsmiljöavtalet begärde Eskilstunaklubben en konsekvensanalys när företaget ville skjuta på arbetstiden tre timmar framåt. Istället för att börja klockan 21 på kvällen skulle de ha börjat klockan 00 på natten.
Det som hände på hennes arbetsplats är förmodligen rätt typiskt för de problem som den kommande avtalsrörelsen handlar om.

Många nackdelar
Lantmännen Axa vill i den uppskruvade konkurrensen erbjuda handeln ett bättre datum på sitt bröd. Det skulle vara ute i butikerna till klockan 16.
Men allt har ett pris. Och i det här fallet var det bageriarbetarna som skulle ha betalat det.
– Vi gjorde en personlig konsekvensanalys av en sådan omläggning av arbetstiderna. Vi tittade på vad det skulle innebära för arbetskompisarna som tvingades till den. Det fanns många nackdelar.
Den som kommer hem sent på morgonen har inte möjlighet att lämna barn på dagis. Det finns inga bra kommunikationer till bageriet mitt i natten. Kvällsskiftet fungerar i dag som ett alternativ för dem som inte orkade jobba natt på grund av hälsoskäl.
– Vi lät också utkörarna spana lite i butikerna. De kunde berätta att inte heller butikspersonalen tyckte om förändringen. De ville inte plocka varor på eftermiddagen då det var som mest kunder. Då behövde de sitta i kassorna.

Idén las på is
Det här är ett ganska typiskt exempel på den omvandling av arbetsvillkoren inom livsmedelsindustrin som är på gång. I det här fallet gav faktainsamlandet, konsekvensanalysen och argumentationen resultat.
Företagsledningen lade projektet på is, tills vidare.
Arbetsmiljöavtalet är resultatet av förra avtalsrörelsen, den 2004. Det kom inte som en skänk från ovan, utan var följden av det tryck som hade byggts upp efter att Livs hade gjort en stor arbetsmiljökontroll som visat på massiva brister på arbetsplatserna.
Hur är det denna gång? Finns trycket kvar?

Ny arbetsmiljökontroll
Thomas Henriksson, Livs arbetsmiljöombudsman, lät lite besviken över gensvaret, när han talade på konferenserna. Han hade hoppats på mer.
En ny arbetsmiljökontroll, en uppföljning av 2004 års Kräv kravmärkt arbete, har gjorts i år och svar har kommit från drygt hälften av arbetsplatserna. Den nya rapporten ska vara färdig i höst och då kommer trycket att öka. Han konstaterade samtidigt att bilden av stämningsläget vad det gäller arbetsmiljöavtalet var sammansatt.
Det verkade som om många klubbar ännu inte har prövat arbetsmiljöavtalets möjligheter. Det är då för tidigt att diskutera förbättringar av det. Däremot fanns det klara önskemål om att gå vidare vad det gäller rehabilitering.
Som det är idag är det inte någon som riktigt driver på rehabiliteringsfrågan.

Utvidgad försäkring
Göran Wrene, ombud från Stockholm, sa att det viktiga var att få tillbaka arbetskamraterna som blivit skadade så snabbt som möjligt, och om det inte går, om arbetskompisarna blir uppsagda på grund av medicinska skäl. Vad händer då med dem?
En möjlighet som diskuterades var att utvidga dagens omställningsförsäkring som ställer 19 000 kronor till förfogande åt den omställningsaktör som har fått uppdraget att ordna nytt jobb åt den som blivit uppsagd. Omställningsförsäkringen är ett avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv, och det var också ett resultat av 2004 års avtalsrörelse.
En möjlighet som avtalskonferenserna ställde sig positiv till var att kräva en utvidgning av omställningsförsäkringen till att gälla också de som blir uppsagda av medicinska skäl. Försäkringen har visat sig vara effektiv. 80 procent av de uppsagda har fått nytt jobb inom sex månader.
Problemet för de som blivit uppsagda på grund av medicinska skäl är att ingen tar ansvar för deras rehabilitering. De faller mellan stolar. Om omställningsaktörerna får uppdraget så kan det bli större tydlighet och större engagemang.