I alla tider har fotografer dokumenterat människor som emigrerar. På Arbetets museum visas nu foton på gårdagens invandrare, som hoppades på ett nytt liv i Amerika. Men utställningen porträtterar också de som idag väntar på att få släppas in, här i Sverige.

[Ur nummer: 07/2006] För tusentals immigranter som reste till Amerika i början av nittonhundratalet var Ellis Island porten till ett nytt liv. Tjänstemannen och amatörfotografen August Frederick Sherman var en av dem som registrerade invandrarna där.
Han fascinerades av den mängd olika nationaliteter som sökte sig till landet, och började fotografera människor som särskilt berörde honom. Över 280 av hans foton har länge funnits på Ellis Island och i New Yorks bibliotek, men i sommar finns de att beskåda på Arbetets museum, det enda museet i Norden som visar utställningen.

Gamla och nya invandrare
– Även idag är ju många fotografer intresserade av att visa människorna som emigrerar. Vi diskuterade kring gamla och nya invandrare, och ville också ha en blick framåt, säger museets intendent Kerstin Ullström Elam.
Därför visas även två mindre utställningar i anslutning till August Shermans foton; Drömmen om Sverige av Fredrik Funck och Det andra Hultsfred där journalisten Hanna Sofia Öberg och fotografen Ida Ling Flanagan skildrar livet på Stålhagen, en av Sveriges äldsta flyktingförläggningar.

Okänd vardag
– Vi ville visa att det finns en vardag på flyktingförläggningar som är okänd för väldigt många. Dessutom ville vi lyfta fram enskilda människor som individer och inte bara skildra dem som asylfall, säger Hanna Sofia Öberg.
Hon har arbetat med att skriva en bok om dessa människors väntan, och kom flera av dem mycket nära. Just att finnas där både som medmänniska och journalist tyckte hon var något av det svåraste. Hanna Sofia Öberg är glad över att arbetet också blev en utställning med vännen och fotografen Ida Ling Flanagan.
– Det är roligt att förekomma i det här sammanhanget, eftersom hela utställningen på Arbetets museum har två perspektiv. Det är intressant att koppla ihop dagens flyktingar och de svenska utvandrare som lämnade Sverige för att åka till Amerika, dessutom ofta av ekonomiska skäl.