[Ur nummer: 07/2006] Vägen till Kopparbergs bryggeri är inte säker för den som kommer gående eller cyklande. Det är trångt på riksvägen och det finns en risk att bli påkörd. Så kan vi inte ha det, tänkte den nyvalda klubbstyrelsen, och utnyttjade sin demokratiska möjlighet att lämna ett medborgarförslag till Ljusnarsbergs kommunfullmäktige.
Den rätten har alla som är folkbokförda i kommunen. Syftet är att stimulera medborgarna att påverka den lokala politiken.
– Vi tycker att det behövs en gångbana, säger Magnus Engman, Livs klubbordförande. Vi skrev ett förslag om det. Frågan ligger nu hos Vägverket. Vi vill att den behandlas så snabbt som möjligt. Men det kan dröja till 2008 innan det händer något.
Sten-Ove Karlsson, socialdemokratisk ordförande i kommunfullmäktige, tar emot medborgarförslag.
– Det är inte så många som utnyttjar den här möjligheten att påverka, säger han. Vi har bara haft tre-fyra förslag på två år. Vi håller med klubben om att det är besvärligt att komma till bryggeriet och från kommunens sida har vi ställt en skrivelse till Vägverket där vi tryckt på och säger att det är viktigt att en ombyggnad görs så snabbt som möjligt.