[Ur nummer: 07/2006] För att få konsumenterna att köpa mer kvalitet och färre billiga EMV-varor krävs mer kunskaper om livsmedlen. Det här området har det nationella resurscentrumet för småskaligt mathantverk satsat på. Det heter Eldrimner och leds av Bodil Cornell.
Mathantverk är sådan mat som inte går att ta fram industriellt. Det är mat för speciella tillfällen, riktigt goda ostar, korvar och bröd. Det ska vara genuin smak och kvalitet som salami, älgwurst, blåmögelostar, fårostar och ostkakor.
– Vi försöker få konsumenterna att bli medvetna om smakupplevelserna, säger Bodil Cornell. Om man lär sig mer om maten och smakerna så upplever man också mer. Det är nära kopplat till turismen.
Lagom till semestern har Eldrimner tagit fram en ”upplevelsekartbok över Sveriges mathantverk”. Boken heter Smaklust och i den pekas vägen ut till 894 mathantverkare runt om i landet.
Mathantverk är per definition den mat som inte är industriell.
Det är inte några stora företag som ägnar sig åt detta, men de är betydelsefulla för branschen. Genom att sätta fokus på smak och kvalitet bidrar de till att öka konsumenternas medvetenhet.