[Ur nummer: 09/2006] Vikande lönsamhet i styckningen gör att Gunnar Dafgård i Källby utanför Lidköping lägger ner den egna verksamheten från och med den 15 september.
Det är mer lönsamt för företaget att köpa in färdigprocessad råvara som köps antingen i Sverige eller importeras.
23 personer som jobbar inom styckningen är berörda.
Peter Pegrell, som sitter i Livsklubbens styrelse, säger att det inte kommer att bli några uppsägningar av fast anställda.
– Det blir omplaceringar till andra avdelningar och åtta styckare har fått erbjudande att gå över till Swedish Meats i Skara och jobba där.