Miljömärkta gösar ska stoppa utfiskning

Problemet med utfiskning går kanske att komma åt genom att miljömärka fisket. Det hoppas yrkesfiskarna vid sjön Hjälmaren som låtit certifiera sitt gösfiske enligt den globala miljömärkningen Marine Stewardship Council, MSC.

[Ur nummer: 09/2006] Gösen i sjön Hjälmaren är inte hotad, det finns gott om den, men det är ändå intressant att visa hur det går till att miljömärka fiske, säger Jan-Erik Eriksson, en av yrkesfiskarna.
– Poängen med miljömärkningen är att vi tar upp den rätta mängden och att vi inte tar upp för små individer. Vi vill visa hur ett hållbart fiske ser ut.
Det finns 25 certifierade Hjälmarefiskare och de tar under ett år upp cirka 200 ton gös.

Lönsamt och hållbart
Att leva på svenskt sötvattensfiske är många gånger tufft, det bedrivs också på vintern och det gäller att få både lönsamhet och hållbarhet i det.
Gösfisket i Hjälmaren är det första sötvattenfisket som certifierats enligt MSC, som är en fristående organisation, bildad av Världsnaturfonden, WWF och det transnationella livsmedelsföretaget Unilever.
Tanken är att ge konsumenterna möjlighet att påverka fisket genom märkning av produkterna och certifiering.
För att konsumenten ska kunna köpa den märkta gösen måste alla led vara certifierade enligt MSC, så att det blir kristallklart att inte omärkt gös smygs in bland den miljömärkta. Det är ju ingen skillnad på fisken som sådan, utan det är sättet att bedriva fångsten som skiljer, alltså samma produktkvalitet men högre produktionskvalitet, i fallet med den miljömärkta.
Än så länge är det bara fiskarna som blivit certiferade. Nästa steg är grossisten.
Sören Jensen, vd på Hjälmarfisk som köper Hjälmargösen, säger att det är på gång. Om någon månad är också han som grossist certifierad. Men det är många led innan det fulla priset kan tas ut.
– Min kund måste ju också vara certifierad, säger han.
Det är inte bara i Sverige som efterfrågan på sötvattenfisk som gös och abborre ökar. Det är en global trend och en följd av att haven håller på att bli utfiskade.
För svensk del öppnas nya exportmöjligheter. Men det finns risker med ett ökat uttag. För att inte sötvattenfisken ska gå samma öde till mötes som torsk och kolja är det viktigt att uttaget begränsas och blir hållbart, det är vad MSC-märkningen syftar till.

Viktigt för u-länder
Att ett första sötvattenfiske blivit miljöcertifierat är viktigt, inte bara för Sverige, utan också för utvecklingsländerna som riskerar att göra ett för stort uttag när efterfrågan på deras fisk ökar.
Det gäller i synnerhet de fattiga afrikanska länderna, säger marinbiolog Inger Näslund på Världsnaturfonden WWF.