Gemenskapen på jobbet kan sägas vara frivillig –
men inte självvald

Icas kött centralpackas på Hilton Food Group, HFG, i Västerås. I matsalen håller Livsklubben medlemsmöte. Skyddsombuden delar ut enkäter med frågor för att ta reda på vad medlemmarna tycker och känner.

[Ur nummer: 10/2006] Tomas Holm och Kristian Kaistamaa, båda skyddsombud, har varit med och formulerat frågorna, och tycker att det är viktigt att klubben inte bara litar till personalkontorets eller Livs centrala enkäter, utan gör egna.
– Vi vill få reda på hur man känner sig när man går till jobbet, om man är glad eller om man tycker att det är jobbigt, om man känner att det tar emot och varför det gör det i sådana fall, så att vi tillsammans kan göra något åt det, säger Tomas.
De här psykosociala frågorna tycker Tomas Holm är angelägna. Han ska själv gå en tre veckor lång utbildning i vad skyddsombud kan göra när medlemmar känner sig kränkta eller mobbade på jobbet.
– Som skyddsombud tror jag att det är viktigt att man är öppen och tillgänglig, så att medlemmar kan komma till en och prata.
Det är mycket känslor på en arbetsplats. Man arbetar, träter och skämtar ihop under ett arbetsliv på gott och ont. Gemenskapen kan sägas vara frivillig, men den är ju inte självvald.
– Även företaget borde vara intresserade av de psykosociala frågorna. Klimatet på arbetsplatsen måste fungera, säger Kristian Kaistamaa som blev fackligt engagerad av just denna anledning. Han tyckte inte att det fungerade.
– Jag tyckte att jag blev dåligt behandlad av en chef och jag blev jäkligt irriterad. Så att jag blev aktiv kan jag tacka ledningen för, säger han.
Det är 52 frågor som medlemmarna ska svara på och det tar en liten stund. Arbetsmiljön på HFG är ganska tuff i den meningen att många arbetsuppgifter är ensidiga och monotona och att de görs i kyla. HFG:s idé är att packa kött på ett kontrollerat och hygieniskt sätt så att det får lång hållbarhet. Det är olika hur man klarar den påfrestning som till exempel kyla innebär.

”Känner inte kylan”
Vienar Roalas berättar att han jobbar i noll grader, men att han inte tycker att det är något problem. Han säger att han inte känner av kylan.
– Jag fryser aldrig, säger han.
Stränga hygienkrav kan ställa till problem. Det gäller att ha koll och inte tro på den som utifrån teoretiska utgångspunkter säger att det inte finns några motsättningar.
Alla har gott om hygienkunskaper, säger Tomas Holm. Problemet är att en del arbetsuppgifter är monotona och att det ger belastningsskador om man utför dem för länge i kyla. Det ställer krav på rotation och det i sin tur ställer krav på att alla har de kunskaper som behövs för att rotera.
Joakim Nässén, ordföranden i klubben, säger att jobben som sådana kan vara ganska tråkiga och då blir det sociala mycket viktigt.
– Det är viktigt att medlemmarna mår bra. Företaget är två år gammalt. Nu är smekmånaden över. Nu måste företaget ta medlemmarnas uppfattningar och krav på allvar.

Hörselkåpor med radio
Ett exempel är hörselkåpor med radio som klubben krävt, men som företaget sagt nej till med hänvisning till säkerheten. Som det är nu går musiken ut i högtalare och det kan vara svårt att höra på grund av maskinbullret.
– I våra ögon är frågan inte stängd, säger Joakim Nässén.
Omar Khoshnaw, Afram Abdullah, Fadi Afdullah och Madeleine Winberg betonar betydelsen av kamratskapet. Det ska inte förekomma mobbning. Säkerhet är också viktig. Man ska inte riskera att skada sig och så är det kommunikationen med cheferna.
De tycker att rasterna är för korta. I vart fall är det för lång tid mellan frukost och lunch på förmiddagen. Frukosten är klockan 8 och lunchen klockan 12. Det är för många timmar emellan. Helst skulle de vilja att klubben förhandlade fram längre betald rast. Är det inte möjligt så obetald.

Svar i november
I slutet av november kommer klubben att presentera svaren på enkäten på ett nytt medlemsmöte.
Förhoppningsvis finns då ett bra material att utgå från för att diskutera och driva krav på förbättringar.
Mötet avslutades med ett medlemslotteri. Och innan dess hade LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin talat. Medlemsmötet på HFG hölls en dryg vecka före valet.