[Ur nummer: 10/2006] EU:s bondeorganisation COPA vill att EU-kommissionen ska förbjuda import av livsmedel från Brasilien på grund av att de brasilianska myndigheterna inte förmår leva upp till EU:s grundläggande lagstiftning.
Två rapporter från EU:s livsmedels- och veterinärskontor FVO 2003 och 2005 har visat på allvarliga brister i den brasilianska livsmedelskontrollen. Det gäller kontrollen av läkemedel: Det saknas krav på recept, antibiotika används för tillväxt och det saknas kontroll på gårdsnivå.
Sten-Olof Dimander på LRF tycker att det är orimligt att EU:s konsumenter ska acceptera en lägre säkerhet på importerade livsmedel än på dem som produceras inom unionen.
– Det skapar orimliga konkurrensvillkor, säger han.