Demonstration mot nedläggning av lokal köttförädling

– 83 kamrater förlorar jobben i Visby. Swedish Meats skiter högaktningsfullt i det. Vi har en liten förhoppning om att kunna förändra beslutet, men den är inte stor, sa Tomas Klang, ordförande i Livs 51 Gotland.

[Ur nummer: 10/2006] Avdelningen ordnade en demonstration i Visby centrum i protest mot bondekooperationens kortsiktiga lönsamhetstänkande.
– Det som gör mig så besviken är att vi tappar lokal förädling på Gotland för en höjning av avräkningspriset med ett halvt öre. Vi kräver att Swedish Meats gör allt för att den lokala produktionen ska bestå på Gotland. Vi vill att de lokala ägarna i företaget träder fram.

”Gotländska ägare svek”
Robert Thomsson, styckare på företaget, manade till kamp för Gotland.
– Vi hade kunna kunnat rädda detta om inte gotländska ägare ställt sig bakom beslutet och sagt att de bara bryr sig om ett högre avräkningspris.
Gerald Lindberg, Livs andre ordförande, talade om faran för utarmning av kunnandet inom branschen.
– Att göra som Swedish Meats och koncentrera produktionen till ett fåtal storskaliga anläggningar dödar konsumenternas intresse för köttet. Det gotländska köttet borde kunna marknadsföras på fastlandet och även utomlands som gotländskt. Det finns ett mervärde i det. Nu har företaget istället byggt anläggningar utomlands, där det svenska köttet ska förädlas. Hur länge dröjer det innan man också använder utländsk råvara? Vad händer då med det öppna svenska landskapet?

Vill ha trepartssamtal
Gerald Lindberg inbjöd representanter för Swedish Meats och Gotlands kommun till trepartssamtal om framtiden.
Det fanns bland mötesdeltagarna en stor enighet om att mycket mer kan göras för att förädla och sälja det gotländska köttet än Swedish Meats har gjort.
– De borde ha smällt på en Gotlandsetikett på köttet, låtit det framgå från vilken gård det kommer, hängmörat det och sedan sålt det som något exklusivt i Stockholm, sa Roland Olsson som jobbat i 31 år, hela sitt yrkesliv, på Meats.
Han tillade:
– Företaget tog 30 av mina bästa år. Jag trodde att jag skulle få ge det 15 av mina sämsta.