Det gotländska köttet distribueras centralt via butikskedjorna Ica, Coop och Axfood. Det är kunderna som vill ha det så, hävdar Magnus Lagergren, ny koncernchef på Swedish Meats.

[Ur nummer: 10/2006] – Även om vi skulle vilja marknadsföra köttet som gotländskt är det inte vi som kan besluta om det. Det gör våra kunder och de har valt att gå den centrala vägen, säger Magnus Lagergren.
* Har ni fört diskussioner med kedjorna om att sälja lokalt och regionalt kött?
– Nej, det har vi inte. Handeln har sagt att de vill ha centraliserade leveranser och det har vi rättat oss efter.
* Livs kom med en inbjudan om trepartssamtal om framtiden för den gotländska köttproduktionen.
– Det är vi öppna för. Om det tas initiativ till lokal styckning så säljer vi kött till det eller de företag som är intresserade.
* Det talas om att styckningen ska läggas i malpåse i väntan på en partner.
– Det känner jag inte till. Nedläggningsbeslutet är väl övervägt och står fast.