Upproret mot den borgerliga regeringens försämring av a-kassan håller på att ta form. Flera namninsamlingar finns på nätet och i en motion till Livs repskap i november föreslås kraftfull opinionsbildning och till och med strejk.

[Ur nummer: 11/2006] Det är från Livs avdelning 9 Linköping som ”strejkmotionen” kommer. Den är antagen av avdelningens repskap i sin helhet.
Tredje att-satsen är skarpast. Där står att förbundet genom LO ska arbeta för att ”varje försämring av a-kassan ska bekämpas med alla medel inklusive strejk”.

Avslag på strejk
Livs förbundsstyrelse är med på att bilda opinion, men avslår strejk, med motiveringen att ”demokratiskt fattade beslut är till för att följas”.
”Strejkmotionen” är skriven av lokalombudsman Anders Falck i avdelning 9. Han säger att syftet med regeringens förslag är att försvaga facket. Han är rädd för ett stort medlemstapp. Inom LO har det talats om en minskning med 20 procent.
– Regeringen vill tvinga våra medlemmar som har låga löner att välja bort det fackliga medlemskapet. Många har redan idag en kärv ekonomi och har svårt att klara höjning med 300 kronor.
Anders Falck menar att en kraftfull mobilisering måste till. Avdelningen förbereder ihop med de andra LO-facken ett ”Östgöta-uppror”.
– Vi behöver komma ut på arbetsplatserna och starta namnlistor mot försämringarna i a-kassan, säger han.
Kajsa-Liza Axdorff, repskapsledamot från Bergslagsavdelningen, har ingen uppfattning om hur medlemmarna kommer att reagera på höjningen av egenavgiften.
– Jag vet faktiskt inte, säger hon.
– Jag vet att många är upprörda över alliansens förslag. Vi måste göra tydligt att det är ett regeringsbeslut. Och så måste vi komma ut på arbetsplatserna och prata om medlemskapets värde.
Hon tror inte på en politisk strejk. Dessutom behövs strejkvapnet i kommande års avtalsrörelse, anser hon.

Värna om a-kassan
Mikael Nilsson, lokalombudsman i avdelning 51 Gotland, konstaterar att den höga a-kasseavgiften kommer att bli en kännbar börda för medlemmarna och facket, men han menar att det vore fel att ge upp kassan och låta staten ta över.
– Facket måste värna om a-kassan, för det är ingen annan som gör det, säger han.