[Ur nummer: 12/2006] Andelen med besvär till följd av arbetet fortsätter att minska. Det framgår av arbetsmiljöverkets årliga undersökning Arbetsorsakade besvär. Men fortfarande uppger en av fyra att de har haft besvär som hänför sig till arbetet under det senaste året. Knappt var tionde, eller uppskattningsvis 370 000, har på grund av detta varit sjukfrånvarande.
Arla Foods köper finskt mejeri
nn Svensk-danska Arla Foods har köpt det finländska mejeriföretaget Ingman Foods. Satsningen medför ett långsiktigt engagemang i den finska mjölkproduktionen och en fortsatt utveckling av den nordiska mejerimarknaden. Det nya företaget, Arla Ingman Oy Ab kommer att omsätta 2,7 miljarder svenska kronor och sysselsätta drygt 500 personer.