[Ur nummer: 01/2007] Titel: Kneg * Utgivare: Föreningen arbetarskrivare * Redaktör: Victoria Widmark
Vill man veta vad som händer på arbetsplatserna, bland verkstadsarbetare, städerskor, sjukvårdsbiträden, skogsarbetare kan man fördjupa sig i antologin Kneg.
Här medverkar 24 författare som utifrån olika utgångspunkter talar om glädje och sorg. Flera av bidragsgivarna har varit publicerade i Mål & Medel. Det gäller till exempel Monica Pettersson som skrev en novell om arbetslöshet i förra numret och Maria Hamberg som har en novell med i det här numret. Arbetarskrivare samlar författare från hela Sverige som vill lyfta fram skrivande om dem som står på golvet.