Li vill gå vid sidan om det lokala facket

Arbetstidens förläggning är den stora frågan för Livsmedelsföretagen, Li. Så mycket som möjligt av OB-tillägg och röda dagar vill arbetsgivarna ta bort så att produktionens behov blir mer styrande.

[Ur nummer: 01/2007] Lars Dicander, chefsförhandlare på Li, säger att medlemsföretagen vill ha möjlighet att träffa överenskommelser direkt med den enskilde om hur hans eller hennes arbetstid ska läggas upp. Det ska inte vara nödvändigt att gå via förhandling med den lokala fackklubben.
– Vi är medvetna om att den enskilde anställde kan vara i behov av ett skydd och vill att Livs ska komma med ett förslag på ett sådant.
Något siffersatt lönebud lämnades inte av Li.

Livs krav.
Livs lämnade däremot en lång kravlista som under upploppet reviderats på några punkter. Kravet på en lönepott, motsvarande 3,9 procent har skrivits upp till 494 öre i timmen.
– Vi skärper också kravet om inhyrning. Innan extern arbetskraft hyrs in måste en lokal överenskommelse ha träffats, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande.
I korthet är kraven följande:
* Ettårigt avtal.
* Nytt pensionsavtal.
* En lönepott skapas på 494 öre i timmen och fördelas genom lokala överenskommelser.
* Garanti för att varje individ får minst 230 öre i timmen (400 kronor i månaden).
* Lägsta lönen ska höjas med minst 805 öre per timme (1400 kronor i månaden). Fasta ersättningar ska höjas med minst 4 procent.
* Vid förläggning av arbetstiden ska arbetsgivaren ta hänsyn till arbetstagarnas berättigade intressen, såsom familj, hälsa och möjligheter att ta sig till och från jobbet.
* Regler ska införas som begränsar arbetsgivarnas möjlighet att använda inhyrd arbetskraft istället för personer med företrädesrätt enligt LAS.
* Arbetsmiljövtalet ska kompletteras med överenskommelser om rehabilitering, företagshälsovård samt arbetsmiljöutbildning.
En ”arbetsmiljönämnd” ska inrättas för att bland annat hantera stridande meningar om konsekvensbedömningar.

Höjd lägstalön
Tillsammans med LO driver Livs kravet om ny pensionsöverenskommelse och höjda lägsta löner. Ihop med Facken inom industrin driver Livs kravet på ett nytt omställningsavtal som ger den uppsagde ekonomsikt stöd för en extra utbildningsinsats. Företaget ska avsätta medel till det.