[Ur nummer: 01/2007] Mattransporter är en stor koldioxidbov. För att komma åt problemet har begreppet ”matmil” introducerats i debatten. Tanken är att vi ska välja mat som transporterats kortast möjliga sträcka från jord till bord, och vi bör helst undvika mat som gått med flygtransport.
Några ekonomer på det engelska Institutet för miljö och utveckling, IIED, har ifrågasatt begreppet ”matmil”, eftersom det tenderar att utestänga fattiga länder i Afrika som bara har jordbruksprodukter att exportera.
Ekonomerna vill komplettera ”matmil” med det ett nytt begrepp som de kallar ”rättvisa mil”. Afrika har rätt till och behöver ett större ekologiskt utrymme för att kunna utvecklas. Transporter av färska grönsaker med flyg är en viktig inkomstkälla.
Över en miljon människor på landsbygden i Afrika får, enligt ekonomerna, sin försörjning genom export av färska grönsaker till de engelska stormarknaderna. Begreppet ”matmil” behöver reformeras så att det inte hindrar social och ekonomisk utveckling.