[Ur nummer: 01/2007] På Livs repskap i november valdes de förtroendevalda som ska ingå i förhandlingsdelegationerna under avtalsrörelsen 2007.
Livsmedelsavtalet med tilläggsavtal för bland annat bryggeri, choklad, glass, konserv, matfågel, mejeri och slakt och chark: Åke Ligardh, Mona-Lisa Jagstedt, Tommy Andersson, Ingmar Kjaer, Marita Töråsen, Håkan Gillström, Berith Andersson, Sten Olof Svensson, Leif Eriksson, Kersti Sandberg, Karin Marklund, Sven Gunnar Nordmark, Jerry Ingelsson samt Bo Blomdahl.
Bageriavtalet: Per Lindahl, Sophie Holst, Kajsa-Liza Axdorff, Thomas Wahlström samt Kent Wahlberg.
Kvarnavtalet: Hareton Akob, Chris Eklund samt Mats Pettersson.
Wasabröd/OLW: Christer Jonsson, Tommy Bäck samt René Chang.
Tobak: Anna-Lena Claesson och Joakim Lindström.
Vin & Sprit: Hamik Celik, Roger Möller samt Jan Lundin.
Kaffe och kryddor: Åke Axelsson och Kenneth Ekberg.
Spisbröd och tunnbröd: Anita Münt och Ann-Christin Hjort.
Sötvaruindustrin: ombudsmännen Betty Krook och Petter van der Zwan.