Inte möjligt att lämna a-kassan och bara vara med i facket

– Många hör av sig och frågar om de kan gå ur a-kassan och bara vara med i förbundet. Vi tillåter inte det. Skälet är att vi då skulle ha en stor grupp medlemmar utan inkomsttrygghet och det skulle pressa ner lönerna i hela industrin, säger Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande.

[Ur nummer: 02/2007] Sambandet är enkelt. Om den som är arbetslös bara har socialbidrag att luta sig mot när han eller hon söker jobb, är det svårt att ställa några som helst anspråk på lön. Man blir glad för allt man kan få.
Regeringen har dessutom sagt att a-kassan ska bli en obligatorisk försäkring. Livs väntar på att den ska bli det och vill att så många som möjligt stannar kvar fram till dess. Det är viktigt ur löne- och kollektivavtalssynpunkt.

Avdrag ska kompensera
– För den medlem som jobbar full tid blir inte ekonomin sämre på grund av regeringens höjning av a-kasseavgiften, poängterar Hans-Olof Nilsson. Regeringens jobbavdrag ska ge avgiftshöjningen tillbaka.
Däremot blir den borgerliga a-kassan ekonomiskt svår för de medlemmar som jobbar deltid och är arbetslösa. De som har det kämpigast redan idag förlorar stort på regeringens politik.
Flera LO-förbund tillåter medlemmarna att välja bort a-kassan och enbart vara med i facket. Andra diskuterar att införa den möjligheten. Livs har inga sådana planer, men förbundet utreder om det finns grupper som kan tillåtas att lämna a-kassan. En grupp som kan bli aktuell är avtalspensionärerna eftersom de ju knappast kommer att återgå i arbete och därmed inte heller konkurrerar med väldigt låga lönekrav.
Däremot är det tveksamt när det till exempel gäller medlemmar som går på sjukbidrag, eftersom deras bidrag omprövas. Om man då finner att sjukbidraget för den enskilde ska dras in är det oerhört viktigt att ha a-kassans inkomsttrygghet.
Som en morot för att stå kvar i Livs a-kassa kommer förbundet under 2007 att införa en kollektiv inkomstförsäkring som ger en utfyllnad till a-kassan i hundra stämplingsdagar (4,5 månader) vid en månadslön på minst 18700 kronor, som är brytpunkten för att få ut 80 procent. Tjänar man mer får man med dagens a-kasseregler inte ut 80 procent av den tidigare lönen.
För många medlemmar innebär den nya medlemsförsäkringen att man beroende på tidigare inkomst kan få ut många tusenlappar mer per månad.

Högre brytpunkt
I Livs nya medlemsförsäkring är brytpunkten nämligen inte regeringens 18700 kronor utan 60000 kronor. Inkomstförsäkringen genomför Livs ihop med Folksam och den är redan finansierad. Det kommer därför inte att krävas någon höjning av fackföreningsavgiften.
– Att vi inför denna nya medlemsförsäkring har en stor betydelse för många medlemmars möjligheter att ha en bra ekonomi vid arbetslöshet och att man slipper ta arbete till svältlöner, säger Hans-Olof Nilsson.