Något stort medlemstapp på grund av den förhöjda a-kasseavgiften är det ännu inte frågan om. Det visar en snabb rundfrågning som Mål & Medel i slutet av januari.

[Ur nummer: 02/2007] De som lämnar Livs är ganska tydliga grupper. Det är långtidssjukskrivna, föräldralediga, studerande, deltidsarbetande, deltidspensionärer eller de som har kort tid till pension.
Till exempel så har avd 2 Helsingborg efter årsskiftet haft 25 utträden.
– Majoriteten av dessa har sagt att det är för dyrt att vara medlem. De flesta av dessa har varit deltidsarbetande kvinnor, berättar Maria Torounidis, lokalombudsman.

Får inget jobbavdrag
Rundfrågningen visar tydligt att det är de med mycket knappa marginaler, de som redan har svårt att få ekonomin att gå runt, som nu går ur. En bidragande orsak är att dessa inte heller kommer i åtnjutande av jobbavdraget.
– Ganska många vill bara gå ur a-kassan och vara med i förbundet. Får det inte det så går de ut helt tyvärr, säger Östen Johansson, lokalombudsman i avd Botnia, (Norrland).
Han har hittills haft sju som sagt upp sitt medlemskap, samtidigt har han under samma period haft elva inträden. Riktigt så många inträden har inte alla avdelningar haft, men visst är det inte alla som ringer för att de vill gå ur, flera vill också gå med.
Avd Syd har förlorat så många som 40 medlemmar, betydligt fler har varit på väg ur.
– Många har vi lyckats hålla kvar, framför allt av ideologiska skäl när vi fått förklara det egentliga syftet bakom alliansens strategi, men även jobbavdraget har funnits med som argument, berättar Magnus Andersson, lokalombudsman.
Avd 11 Halmstad har haft 26 utträden varav fem studerande.
– Annars är det mest arbetslösa eller föräldralediga som begärt utträde ur facket, berättar Sven-Uno Bengtsson, lokalombudsman.

Jämt skägg
15 stycken har gått ur avd Sydöst. Samtidigt har man lyckats övertyga 10-15 medlemmar att stanna kvar. I avd 51 Gotland har det varit ”jämnt skägg”, lika många har gått ur som trätt in…