– Vi vill att alla som jobbar på fabriken ska må bra. Den psykosociala arbetsmiljön är mycket viktig för oss inom Unilever, säger Anna Schreil, fabrikschef på GB Glace.

[Ur nummer: 02/2007] Hon anser att många av de brister som Livs klubbstyrelse satt fingret på egentligen är ett tecken på framgång och borde lugna de anställda.

Ständiga riskanalyser
Ständigt nya projekt innebär att den transnationella ägaren, Unilever, är berett att satsa pengar i fabriken.
– Men jag inser att det också gäller att ta ansvar för projekten och vi har – och måste ha – ständiga riskanalyser. Jag tror att vi kan utveckla och förbättra dessa. Det är möjligt att kretsen av medarbetare som deltagit varit allt för snäv.
Vad gäller säsongsanställda, säger hon att dessa ska behandlas lika med tillsvidareanställda. Ingen skillnad ska finnas.
– Att vi har säsongsanställda beror på att vår bransch är extremt väderkänslig. En varm sommar gör att alla våra lager säljs slut och det behövs mer produktion, en kall sommar det motsatta. Vi rekryterar nu fem nya medarbetare för fast anställning.
Att de tekniska operatörerna varit tvungna att söka om sina jobb under hösten, menar hon, är ett missförstånd.
– Den här förändringen har vi förhandlat med den lokala Livsklubben. Alla har självklart sin anställning kvar. Det som de har varit tvungna att göra är att söka om sina roller, för dessa har vi omformulerat. I den nya rollen ska de fokusera mer på att söka förbättringar på linjerna, säger hon och fortsätter:
– En schemalagd vecka på dagtid, då de frikopplats från andra arbetsuppgifter, har vi skapat för att de ska kunna göra det. Om man inte uppfattat det som positivt, så är det tråkigt.
Någon tävlan mellan skiftlagen vid linjerna ska inte förekomma, säger hon. Det finns en tävlan, men den rör fabrikens totala måluppfyllnad. Det övergripande målet sattes för tre år sedan och ska vara uppnått i år, kallat vision 90-2-4, och går ut på att förbättra effektivitet, spill och svinn, sjukfrånvaro och ständiga förbättringar.

Peppande för vissa
– Det är som idrottspsykologi. För en del är detta peppande, för andra fungerar det inte, säger hon.
Sjukfrånvaron har minskat, men är fortfarande hög, 8-9 procent, och det tolkar hon som att det finns mycket kvar att göra vad gäller förbättring av den psykosociala arbetsmiljön. En åtgärd som vidtagits i år är att inrätta något som på Unileverspråk kallas ”vitalitetskommitté”. Syftet är att öka de anställdas trivsel.