[Ur nummer: 03/2007] Den globala upphandlingen av mat ökar och genom att sätta eget varumärke på varan försöker handeln spela ut leverantörer mot varandra och komma undan fackets bevakning.
Ena året kan en vara produceras i en fabrik med fulla fackliga rättigheter. Nästa år kan den komma från en fabrik där det inte finns några kollektivavtal och där arbetsvillkoren är fullkomligt oacceptabla.
Syftet är att pressa priser och ta marknadsandelar. Ingen hänsyn tas till vilka följder den billiga maten har på arbetarna och miljön.
Till det globala yrkesfackets, IUL:s kongress den 19-22 mars i Genève har Livs och andra fackförbund motionerat om en gemensam strategi mot handelns egna märkesvaror, EMV, och stormarknadskedjornas ökade makt.
Frågan tas upp som en egen punkt på kongressen och IUL:s sekretariat föreslår att ett en arbetsgrupp bildas för att utforska möjligheterna att samarbeta med handelsanställdas globala yrkesfack, UNI, och transportarbetarnas, ITF. Syftet ska vara att analysera hur makten fördelas längs med produktionskedjorna och hur fackets makt kan stärkas.